Privacy Verklaring

Privacyverklaring hmshost.work

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.

HMSHost vindt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen via de website www.HMSHost.work, worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Deze privacyverklaring stemt overeen met onze interne privacy policy en ethische gedragscode.

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en wat jouw rechten zijn. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dat gerust contact met ons op. Je kan onze contactgegevens vinden onderaan de pagina.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?Wanneer je wil reageren op een vacature, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om de sollicitatie te verwerken en je aan de selectieprocedure toe te voegen. We vragen jou eerst om een account aan te maken op onze website en de volgende gegevens in te vullen:

  • Naam
  • E-mail
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer

Optionele informatie die je kan toevoegen:

  • Initialen
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Burgerlijke staat

De optionele informatie die gevraagd wordt hoef je niet in te vullen gedurende het sollicitatieproces. Indien je bij ons in dienst treedt, hebben wij deze informatie wel nodig.

After registering and completing your profile, you’re able to apply for vacancies. If you apply, we will also ask you to upload your cv and motivation letter. Furthermore, we would like to know whether you have previously worked for HMSHost and if HMSHost was recommended to you by a current HMSHost employee.

Na registratie en het invullen van je profiel kan je op onze vacatures reageren. Wanneer je reageert op een vacature, vragen wij je ook om jouw cv en motivatie toe te voegen. Verder vragen wij je of je eerder voor HMSHost hebt gewerkt en of HMSHost je is aangeraden door een huidige werknemer. Indien je solliciteert voor een functie op locatie Schiphol en Rotterdam The Hague Airport, vragen wij je of je aantoonbaar acht jaar of meer woonachtig bent in Nederland.

Indien je een account hebt aangemaakt kan je zelf jouw gegevens aanpassen of verwijderen. Je kan inloggen via de URL die je ontvangen hebt in de bevestigingsmail. Je kan jouw account ook verwijderen via de accountinstellingen. Op deze manier heb je altijd toegang en controle over de persoonlijke gegevens die je aan ons beschikbaar stelt. 

In jouw account kan je ook aangeven of je wel of geen meldingen wilt ontvangen over nieuwe vacatures.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het sollicitatieproces. Wanneer je jouw gegevens wilt verwijderen, dan kan je dit zelf doen door jouw aangemaakte account te verwijderen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Wanneer wij denken dat een vacature op een andere locatie binnen de HMSHost interessant is voor jou, dan sturen wij jouw gegevens door. De locatie is onderdeel van de HMSHost en verwerkt jouw gegevens ook zorgvuldig.

We delen jouw gegevens alleen met derde partijen buiten HMSHost, voor zover dat nodig is om het sollicitatieproces uit te voeren. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners zoals een e-mailprovider en soms gebruiken we externe vacature- en recruitmentbureaus. Een laatste uitzondering is de situatie wanneer wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te delen (bijvoorbeeld bij een verzoek van de politie).

Verder zijn op onze website 'deelknoppen' opgenomen die het delen van vacatures op sociale netwerken (LinkedIn en Facebook) mogelijk maken. Als je deze buttons gebruikt, check dan de privacyverklaringen van deze social media netwerken voor informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
HMSHost heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden.

Jouw rechten
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je verschillende rechten waar je een beroep op kan doen. Je hebt het recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw gegevens te beperken en je kan jouw gegeven toestemming intrekken. Deze verzoeken kan je indienen via de contactgegevens onderaan. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je vragen om je te identificeren.

File a complaint
If you have a complaint about the manner in which we process your personal data, please contact us so we can find a solution together. You may also submit your complaint at the Data Protection Authority of your country.

Een klacht indienen
Heb je een klacht over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van jou, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact details
HMSHost International
Postbus 75041
1117 ZN Schiphol