Skip to main content
Leon waving employees

Privacy and Legal

Privacyverklaring HMSHost.work

25 mei 2018

Jouw privacy is voor HMSHost heel belangrijk, daarom houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je je gegevens aan ons kunt toevertrouwen, bij ons zijn ze veilig en wij zullen ze altijd netjes gebruiken. We begrijpen dat mooie woorden alleen je niet overtuigen, vandaar deze privacyverklaring. Hierin leggen we aan je uit welke gegevens we van je vragen en hoe we omgaan met de informatie die jij aan ons toevertrouwt.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze tekst.

Aanmaken van account
Op het moment dat je wil reageren op een vacature vragen wij jou om een account aan te maken op basis van je e-mailadres, voornaam, achternaam en het land van de betreffende vacature(s). Bij een succesvolle registratie krijg je hiervan een bevestigingsmail en wordt de door jou ingevoerde informatie opgeslagen in onze database.
Hierna kan je je profiel compleet maken door het invullen van je voornaam, achternaam, intialen*, geboortedatum, adres, woonplaats, land, nationaliteit*, geboorteplaats*, emailadres, telefoonnummer, geslacht* en burgerlijke staat*.
Wij vragen deze informatie om de sollicitatie af te wikkelen en zodat we contact met je kunnen opnemen als dat nodig is. Hiernaast bewaren we de door jou ingevoerde gegevens ook om het makkelijker te maken voor jou om op meerdere vacatures te solliciteren zonder je hiervoor opnieuw te registreren.

Wil je na registratie toch niet dat we jouw gegevens bewaren of je gegevens aanpassen,dan kan je je account zelf verwijderen door in te loggen op je account via de URL die je in de bevestigingsmail kan vinden, bij instellingen kun je je account verwijderen. Op deze manier heb jij altijd toegang tot en controle over de door jouw ingevoerde gegevens. Ben je de bevestigingsmail kwijt? Dan kan je de URL vinden op www.hmshost.work/login.

*Deze gegevens hoef je niet verplicht in te vullen, het is mogelijk om deze pas na een succesvolle sollicitatie aan ons te verstrekken.

Solliciteren
Na het aanmaken van je account en aanvullen van je profiel is het mogelijk om te reageren op de vacature die jouw interesse heeft. Om deze sollicitatie te verwerken vragen wij jou je CV en motivatie te uploaden. Hiernaast willen we graag van je weten of je al eerder voor HMSHost hebt gewerkt, of je via een huidige medewerker van HMSHost bij ons terecht bent gekomen en, indien je voor een functie solliciteert op locatie Schiphol, vragen we je of je aantoonbaar 8 jaar, of meer, woonachtig bent in Nederland.

Bewaartermijnen
Wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben verwijderen wij deze, je hoeft dus niet bang te zijn dat wij jouw gegevens langer dan noodzakelijk bewaren. Om dit goed uit te voeren hebben wij een intern beleid met betrekking tot de toepasselijke bewaartermijnen opgesteld en houden wij toezicht op de naleving hiervan.

Communicatie
Jij kan zelf aangeven, bij het aanmaken van je account, of je informatie over nieuwe vacaturepublicaties en/of over andere carrièremogelijkheden wilt ontvangen. Het wel of niet toestaan hiervan heeft natuurlijk geen enkele invloed op je verdere sollicitatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Als wij ervan overtuigd zijn dat jij meer geschikt bent voor een vacature die uitstaat bij een andere vestiging binnen de HMSHost familie, sturen we jouw sollicitatie door. Natuurlijk zullen zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij! Hiernaast worden jouw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de bedrijven waarmee wij samenwerken in zover dit nodig is voor het afwikkelen van de sollicitatie, als dit nodig is zullen wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling verstrekken. In andere gevallen of met andere partijen zullen wij je gegevens nooit delen. De enige uitzondering hierop is als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist).

Onze vacatures kunnen worden gedeeld via de opgenomen social media buttons (LinkedIn en Facebook), als je hiervoor kiest verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij begrijpen dat de informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld moet worden, daarom vinden wij de beveiliging van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. We zorgen dat onze beveiliging, op zijn minst, aan de geldende eisen voldoet en passen deze zo nodig aan.

Verantwoordelijke 
Wij hebben binnen onze organisatie iemand aangesteld, die verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met privacy. Deze is bereikbaar per e-mail op dpo@hmshost.net en per telefoon op +31 (0)20 6034603 voor al je vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
In het geval wij veranderingen aanbrengen in onze werkwijze of deze website, moet deze privacyverklaring natuurlijk ook worden aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen onze uiterste best doen om eventuele wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of een van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens wilt uitoefenen, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan hieronder.

De rechten die je hebt zijn de volgende:

•uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

•het laten corrigeren van fouten in je persoonsgegevens

•het laten verwijderen van persoonsgegevens die niet langer relevant zijn

•intrekken van je toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens

•bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of zorgvuldig met je gegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
HMSHost
Postbus 75041
1117 ZN Schiphol
sollicitatie@hmshost.net

 

Legal


Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.hmshost.work (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

HMSHost besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

HMSHost is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is HMSHost niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

HMSHost garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

HMSHost is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij HMSHost of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HMSHost, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft HMSHost geen zeggenschap. HMSHost accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit e-mail adres: info@hmshost.net